Най-краткият път към успеха на изложение

KEY TO SUCCESSПартньорството с фирма, предлагаща пълна гама изложбени услуги – най-краткият път към успеха на изложение

С наближаването на есента и пика на изложенията за маркетинг директорите все по-актуален става въпросът какъв подход да изберат – дали да се доверят на фирма, предлагаща пълния арсенал от изложбени услуги или да разчитат на собствен ресурс, а само някои от дейностите да възложат на свои партньори в сектора на външната реклама. Следните аргументи обосновават необходимостта участието Ви в изложение да се реализира от експерти като цялостен проект:

Пълно съответствие между дизайн и изпълнение на щанда Ви

Вашите партньори, експерти в областта на изложбените услуги, могат да Ви гарантират пълно съответствие между дизайна и изработката на щанда Ви. Те са много по-ефективни при реализирането на собствен дизайн, защото знаят всичките му детайли и специфични особености и се намалява до минимум вероятността за грешки и несъответствия. Нещо повече, Вашите партньори познават добре залите за изложения и съобразяват дизайна и изграждането на щанда Ви с изискванията на съответното изложение.

Успешно планиране на услуги

Партньорите Ви имат богат опит в планирането на всички необходими услуги за изложение като логистика, електричество, вода, почистване, интернет и техническо обслужване. Фирмите за организиране на участия в изложения имат и изградени синергии с изложенията и процесът на комуникация е по-лесен и ефективен. В резултат на това на Вас не Ви се налага да влагате време и финансови и административни ресурси в преговори с изложенията или да наемате персонал за изпълнението на някои дейности като техническа поддръжка на щанда Ви по време на изложение.

Ефективни маркетингови и административни дейности

Повечето фирми, опериращи в областтта на цялостното изложбено обслужване предлагат и пълна гама маркетингови и административни услуги. Така, не Ви се налага да наемате маркетингова агенция за изготвяне на промоционалните Ви материали или за създаване на бази данни и проучвания по време на изложения, както и да правите допълнителни разходи за административен персонал за щанда Ви. Вашите партньори Ви предлагат пълен пакет от услуги.

 

Надеждно управление на проект

Успехът на участието Ви в изложение зависи и от подхода по управление на проекта Ви. Ако възложите на партньорите си управлението на целия Ви проект, те ще се погрижат за всичко вместо Вас – от дизайна и изграждането на щанда Ви, до планирането и изпълнението на всички съпътстващи маркетингови, административни и технически дейности и така Вашият проект ще бъде комплекс от синергично свързани и цялостно завършени дейности и процеси.

Рентабилност

Не на последно място използването на услугите на фирма, организираща участия в изложения, е рентабилно решение. Вие пестите време и финансови ресурси за наемането на маркетингова агенция и допълнителен административен и технически персонал, а Вашият проект е цялостно разработен и изпълнен от експерти. За Вас остава да се насладите на успеха от участието си в изложение.