Бранд бук

06-free-brand-book-pdf

Бранд бук – още един ненужен документ в офиса Ви или важен инструмент за успеха на Вашия бранд?

Бизнесите често бързат да пуснат на пазара новите си търговски марки и не отделят достатъчно внимание на представянето на стратегическите насоки за правилната им употреба. Това води до грешки в бранд комуникацията, които стават причина за слабата ефективност на промоционални кампании, графични и стилистични неточности в рекламните материали и дори загубване на идентичността на бранда и предизвикване на объркване сред таргетите Ви. Бранд букът Ви гарантира намаляване на риска от подобни проблеми и подпомага успешното предаване на посланията на бранда Ви. Ето някои от препоръчителните елементи за всеки бранд бук и как те Ви помагат да избегнете основните капани на управлението на търговски си марки:

Правила за графично представяне на бранд лого

Лотото е уникалната визуализация на идентичността на бранда Ви, затова е важно да осигурите пълно съответствие между различните му реализации Необходимо е в бранд бука Ви да са изяснени основните изисквания за представяне на логото Ви като препоръчителни размери, цветове по скалите: RAL, CMYK, RGB, HEX, Pantone, разстояния между символите, шрифтове, както и разликите в изобразяването в принт и уеб медии. Ако не дадете изчерпателни насоки на дизайнерите и агенциите, които ще работят с логото Ви, рискувате да се разпространят неточни варианти, отклоняващи се от оригинала.

Насоки за разположение на бранд лого в писмена среда

Унифицирането на разположението на бранд логото Ви в писмена среда се приема като символ на постоянство, което подсилва възприемането на бранда Ви като стабилен и надежден партньор. Ако визията на логото Ви го налага, могат да се добавят и специфични изисквания за разликите между принт и уеб медии. Препоръчително е да се има предвид, че писмена комуникация, при която местоположението на логото варира, често се приема като недостоверна.

Изисквания за фонове на информационни и промоционални послания

Визуализацията на посланията Ви е от голямо значение за ефективността на комуникацията с целевите Ви публики. Освен естетичен характер, фонът на комуникационните Ви материали е натоварен и със смисли. При липса на съответствие между фона и цветовете, символизиращи идентичността на Вашия бранд, се получава сблъсък на смисли и се оказва негативен ефект върху интерпретацията на посланията Ви.

Тон на посланията

Синергиите между визията и езика на бранда са основен фактор за успех. Ето защо е необходимо да се постигне пълен синхрон на визуализацията и тона на посланията, които да отразяват същността и стратегията на бранда. Произволен избор на тон на посланията е възможно да доведе до дисонанс и отклонение от идентичността на бранда.

Теми на посланията

Въпреки че темите на посланията на бранда Ви могат да бъдат много разнородни, е препоръчително да се дадат общи насоки за областите, които ще обхващат и тези, от които ще се дистанцират. Не забравяйте, че едно погрешно бранд послание може да срине репутацията на бранда Ви!