Стратегически маркетинг

“We design outstanding marketing strategy for your business”

  • Проучвания и анализи на пазара
  • Идентифициране на пазарни възможности
  • Сегментация на пазара
  • Изграждане на ефективни продуктови, ценови и дистрибуционни стратегии
  • Рентабилно бюджетиране на цялостни маргетингови кампании

  Принципи:

  • Идентифициране на конкурентните предимства на клиентите ни
  • Стремеж към ефективно позициониране на търговските марки по отношение на потребителите, конкурентите, доставчиците, продуктите заместители и новите продукти на пазара
  • Фокус върху постигането на високи резултати при развиването на пазари и продукти
  • Стратегически подход към подобряването на пазарните позиции