Връзки с обществеността

Print

  • Корпоративен и институционален ПР
  • Управление на кризисен ПР
  • Изготвяне на ПР материали
  • Стратегически връзки с медиите

Принципи

  • Съчетаване на двупосочния комуникационен модел с традиционния ПР
  • Избор на най-подходящите комуникационни канали за предаването на посланията на търговските марки на съответните публики
  • Ефективно подпомагане на комуникацията между частния сектор, институциите и медиите
  • Стратегическо използване на силата на езика

One thought on “Връзки с обществеността

Comments are closed.