Организиране на събития

Print

  • Корпоративни срещи
  • Семинари
  • Представяния на нови продукти
  • Презентации и дегустации
  • Изложения и бизнес форуми

 Принципи:                                       

  • Внимателно планиране на всяко събитие в съответствие със стратегията на търговската марка или организация
  • Стратегически подбор на целеви публики и място за провеждане на събитието
  • Гарантиране на безпроблемното протичане на събитията и ефективното изпълнение на всички последващи дейности, свързани с него
  • Интегриране на събитията на клиентите ни в промоционалния микс на търговските им марки или в комуникационния план на организациите им