Eurapel’s Project Reaped Success at DRUPA 2016

We are pleased to announce that our team managed to successfully complete a stand design and construction project at DRUPA 2016 – the biggest printing trade fair which took place in Duesseldorf, Germany in the period 31 st May – 10 th June 2016. We provided our clients from Intergraphik Service LTD. with first class turnkey exhibition services[…]

Implementation of Promotional Projects

“We design a whole world for each project” Drafting project proposals Project Management Organizing projects participation in major international exhibitions Presentations Tasting Events Production Units Visits PR materials Social Media Campaigns Principle Observation of EU, institutional and corporate regulations on project management and implementation Reliance on the synergies of integrated marketing communications Customization of the[…]

Thracian Wine Promotion at the 9th Forum of the Vietnamese Business in Europe

In line with the efforts of Eurapel Communications to boost the image of Bulgarian wines on the ASEAN market and the success of the project: “Measures to promote European wine regions and specific regional wines from Bulgaria to the target markets of Singapore, Thailand and Vietnam” Eurapel’s team organized special promotional activities of high quality,[…]

Eurapel Communications – Official Partner of the 9th Forum of the Vietnamese Business in Europe

Eurapel Communications sponsored the 9th Forum of the Vietnamese Business in Europe and collaborated with the Organizing Committee on the successful implementation of the event. The Forum took place on 22nd August 2015 at Melia Grand Hermitage Hotel in Golden Sands, Bulgaria and focused on the topic: “Vietnamese Business in Europe – Integration and Sustainable[…]

Организиране на събития

Корпоративни срещи Семинари Представяния на нови продукти Презентации и дегустации Изложения и бизнес форуми  Принципи:                                        Внимателно планиране на всяко събитие в съответствие със стратегията на търговската марка или организация Стратегически подбор на целеви публики и място[…]

Външна Реклама и Изложбени Щандове

Производство на ефективна, персонализирана външна реклама Брандиране на търговски обекти, транспортни средства и събития Дизайн и изработка на изложбени щандове Организиране на участието на търговски марки, институции и професионални асоциации в основни международни изложения в Европа, Азия и Северна Америка  Принципи:                            […]

Дигитален Маркетинг

Разработване на уебсайтове и онлайн платформи Управление на онлайн съдържание Онлайн реклама Поддържане на профили на търговските марки в социалните мрежи Изграждане и координация на онлайн бранд общности Реализиране на събития в социалните мрежи   Principles:                                       […]

Връзки с обществеността

Корпоративен и институционален ПР Управление на кризисен ПР Изготвяне на ПР материали Стратегически връзки с медиите Принципи Съчетаване на двупосочния комуникационен модел с традиционния ПР Избор на най-подходящите комуникационни канали за предаването на посланията на търговските марки на съответните публики Ефективно подпомагане на комуникацията между частния сектор, институциите и медиите Стратегическо използване на силата на[…]

Бранд Мениджмънт

Създаване на уникална идентичност за корпоративни и продуктови търговски марки Разработване на ефективни бранд елементи и послания Изграждане и поддържане на висока репутация на търговските марки Дизайн и реализация на стратегии за повишаване на пазарната стойност на търговските марки Позициониране и репозициониране на търговски марки Въвеждане на продуктови и категорийни разширения на търговски марки Принципи:[…]

Стратегически маркетинг

“We design outstanding marketing strategy for your business” Проучвания и анализи на пазара Идентифициране на пазарни възможности Сегментация на пазара Изграждане на ефективни продуктови, ценови и дистрибуционни стратегии Рентабилно бюджетиране на цялостни маргетингови кампании Принципи: Идентифициране на конкурентните предимства на клиентите ни Стремеж към ефективно позициониране на търговските марки по отношение на потребителите, конкурентите, доставчиците,[…]