За нас

“We design your communications”cropped-eurapel-1-orange.png

25 години експертни решения в областта на интегрираните маркетинг комуникации

Eurapel Communications ЕООД е маркетингова агенция, част от Триас Холдинг, група от фирми с 25-годишен опит в сферата на бизнес и инженеринговите консултации и дизайна. Агенцията е основно звено на холдинговата структура, специализирано във високо професионалните маркетингови услуги, включващи стратегически бранд мениджмънт, пазарни проучвания, организиране на събития, корпоративен и институционален ПР, маркетинг в социалните мрежи, печатна и външна реклама.

Основен акцент на дейността ни е планирането и реализацията на цялостни, интегрирани маркетинг кампании, за което разчитаме на ефективна комбинация от онлайн и традиционни комуникационни канали, богато разнообразие на креативни стратегии и внимателен подбор на най-подходящите послания за различните целеви групи.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––