Мисия

  • Предлагане на ефективни, иновативни решения в областта на интегрираните маркетинг комуникации, насочени към богато разнообразие от корпоративни клиенти, институции, неправителствени организации и професионални асоциации
  • Утвърждаване като най-добрия посредник между търговските марки и техните целеви групи
  • Улесняване на комуникацията на клиентите ни и търговските марки с вътрешните и външните им публики
  • Гарантиране на локален и глобален пазарен успех
  • Допринасяне за заздравяването на бизнес отношенията и синергиите между компаниите в международен план