Бранд Мениджмънт

Print

 • Създаване на уникална идентичност за корпоративни и продуктови търговски марки
 • Разработване на ефективни бранд елементи и послания
 • Изграждане и поддържане на висока репутация на търговските марки
 • Дизайн и реализация на стратегии за повишаване на пазарната стойност на търговските марки
 • Позициониране и репозициониране на търговски марки
 • Въвеждане на продуктови и категорийни разширения на търговски марки

Принципи:                                    

 • Гарантиране на съответствието между позиционирането на търговските марки и формирането на бранд стратегии
 • Съблюдаване елементите и посланията на търговските марки да отговарят на бранд стратегиите
 • Активно подпомагане на клиентите ни във всички процеси от създаване на познаваемост до утвърждаване на лоялност към търговските им марки
 • Акцентиране върху подходящото и навременно въвеждане на категорийни и продуктови бранд разширения
 • Интегриран подход към изпозване на механизми за повишаване на пазарната стойност на търговските марки